Hiển thị một kết quả duy nhất

150.000 
150.000 
200.000 
250.000